Nieuws

Balsporten
21 december 2020
232

Tijdens de afgelopen maand hebben de leerlingen zich verdiept in enkele balspelen.
Voor de kleuters was dat 'Kegelen' en voor de leerlingen van het lager was het 'Tienbal'